ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

Γραφιστικά για χρήση μόνο από τα μέλη μας.

Τα παρακάτω λογότυπα μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο τα ενεργά μέλη της Ε.Σ.Ε.Π.Η.Μ.Β.Ε. αφού προηγουμένως έχουν ενημερώσει την Ένωση. Για χρήση σε ηλεκτρονικά μέσα υποχρεωτικό είναι να υπάρχει επάνω στο λογότυπο ενεργός υπερσύνδεσμο(hyperlink) που να οδηγεί στην επίσημη ιστοσελίδα μας(https://esepimbe.gr/)