Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 κατά την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ε.Σ.Ε.Π.Η.Μ.Β.Ε. πραγματοποιήθηκε και ο οικονομικός και διοικητικός απολογισμός του 2019, η ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα δράσης, η συζήτηση προτεινομένων από τα μέλη μας θεμάτων και η εκλογική διαδικασία για νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Από Esep8