ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Εγγραφείτε ως νέο μέλος στην Ένωση μας συμπληρώνοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΗΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΙΤΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.  

 

Απαιτούνται: 1. Τρεις φωτογραφίες.

2. Τίτλο σπουδών.

3. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

4. Βεβαίωση Εκδότη.

5. Αντίτυπα δημοσιευμάτων (Για όσους γράφουν σε έντυπα).

6. Δικαίωμα εγγραφής 40 ευρώ και Ετήσια Συνδρομή 60 ευρώ.

7. Υπεύθυνη δήλωση ότι «Είμαι Έλληνας Πολίτης και δεν στερούμαι των πολιτικών δικαιωμάτων μου».

8. Πιστοποιητικό Στρατολογίας.